Atraktivní muž? Podle žen je to takový, který je spokojený sám se sebou

Perfektní vlasy, rovné zuby, vyrýsované svaly? Zklameme vás. Tyhle atributy jsou na ženském žebříčku atraktivity níž, než čekáte. Ženy nepotřebují „prince krasoně“, chtějí vedle sebe mít především sebevědomého, vyrovnaného muže, který je sám se sebou spokojený.

Ruku na srdce. Každý z nás někdy mrkne do zrcadla, aby zkontroloval svůj vzhled. Nicméně průzkumy ukazují, že ženám na mužském vzhledu zase tolik nezáleží.

Pro něžné pohlaví jsou atraktivní ti muži, kteří jsou spokojeni sami se sebou, jsou sebevědomí, optimističtí a energičtí. Ocení i smysl pro humor a schopnost zasmát se sám sobě. Na opačném pólu pak stojí arogance. Tu většina žen uvádí jako „zabijáka sympatií“.

Mimochodem, výše zmíněné pozitivní vlastnosti mužům nezaručí jen úspěch u žen, ale i v dalších oblastech. Sebevědomí a energičtí muži obvykle snadněji navazují vztahy, které jsou pevné a dlouhodobé. A to nejen v soukromém, ale i v profesním životě. Snadněji se prosazují do vedoucích pozic a jsou přirozenými lídry.

Na sebevědomí má vliv hladina mužského pohlavního hormonu

Sebevědomí úzce souvisí s hladinou primárního mužského pohlavního hormonu v těle. Má-li ho muž nadbytek, často se projevuje jako „macho“, při jeho nedostatku je sebevědomí naopak nízké. Muž není spokojený sám se sebou, což se projeví i v jeho chování navenek.

Hladina mužského pohlavního hormonu není neměnná. Naopak. Klesá s věkem. Nejvyšší hladinu mužských hormonů mají muži okolo 20. roku věku, od 30. roku pak jeho množství klesá zhruba o 1 % ročně u průměrného jedince.

I původně vyrovnaný a sebevědomý muž se tak může proměnit. A to nejen psychicky. Pokles hladiny tohoto hormonu v těle má vliv i na svalovou hmotu (rychleji ubývá, a naopak pomaleji vzniká), množství energie (často dramaticky klesá) a kvalitu pohlavního života (dochází k výraznému poklesu libida). Fyzické změny pak opět mají vliv na psychiku. A začarovaný kruh se uzavírá…

Je ochabování svalů a menší libido změnou, která je nevratná? Naštěstí ne. Podle odborníků je možné negativní důsledky poklesu hladiny mužského pohlavního hormonu ovlivnit. Změnou životosprávy, pravidelným cvičením, ale i zařazením kvalitních potravinových doplňků, jako je Maxulen®.

Pozitivní účinky Testofenu® obsaženém v produktu Maxulen® prokazuje vědecká studie1

Maxulen® obsahuje látky, které dokážou uvolnit mužské pohlavní hormony, které byly doposud vázány v bílkovinách a tělo je nikterak nevyužívalo.

Po 6 týdnech užívání látky Testofen®, která je obsažena v Maxulenu®, potvrdila skupina mužů účastnících se uvedené dvojitě zaslepené studie, že u nich došlo ke zlepšení míry sexuálního vzrušení a nárůstu libida. Druhá kontrolní skupina, která 6 týdnů užívala placebo, tyto pozitivní účinky nevykazovala.

Přečtěte si také o další studii2, která prokazuje pozitivní účinky semena pískavice řeckého sena na sílu svalů.

 

1E. Steels, et al; Physiological Aspects of Male Libido Enhanced by Standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation, Phytother.Res., (2011) Vol. 25, 1294–1300.

2C. Poole, et al; The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males, J.Int.Soc.Sports Nutr., (2010) Vol. 7, 34.

 

Vyzkoušet Maxulen