Podmínky Loterie

 

 • Loterie se automaticky účastní všichni aktivní zákazníci starší 18 let, kteří hradí předplatné. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci společností, které jsou součástí NutraQ AS, ani jejich rodinní příslušníci. 
 • V každém balení přípravku Maxulin/T-max/Maxulen, který bude rozesílán aktivním zákazníkům, bude v období od 17. dubna 2023 do 30. listopadu 2023 los. Výherci budou v tomto období losováni dvakrát, a to 15. června 2023 a 7. prosince 2023. 
 • Výherci budou náhodně vylosováni ze všech aktivních zákazníků v Norsku, Švédsku, Finsku, na Slovensku a v České republice.
 • Jména a příjmení výherců budou zveřejněna na webových stránkách Maxulin/T-max/Maxulen. Společnost Maxulin/T-max/Maxulen bude všechny výherce předem osobně kontaktovat a požádá je o souhlas s tímto zveřejněním. Pokud výherce nebude chtít souhlas udělit, bude vylosován nový výherce.
 • Ceny budou předány po dohodě s výherci do tří týdnů od losování. Výherce bude o výhře informován osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem prostřednictvím údajů v zákaznické evidenci do 14 dnů po losování. Pokud výherce nezareaguje na dotazy společnosti Maxulin/T-max/Maxulen do dvou týdnů, nárok na výhru zaniká a společnost Maxulin/T-max/Maxulen má právo vylosovat nového výherce. Výhry nelze převádět na jiné osoby ani vyměňovat za hotovost či jiné výrobky. 
 • Maxulin/T-max/Maxulen hradí veškeré náklady na dopravu. 
 • Výhra se považuje za zdanitelný příjem výherce, který podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, pokud její hodnota přesáhne 10 000 Kč.
 • Výhry zahrnují 2 grily (v hodnotě 48 000 Kč), 4 trouby na pizzu (v hodnotě 7200 Kč) a 4 kožené chladicí batohy (v hodnotě 7200 Kč). 
 • Informace o tom, jak společnost NutraQ zpracovává osobní údaje v souvislosti s loterií, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů zde.
 • Podmínky se řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi zákazníkem a společností Maxulin/T-max/Maxulen se řeší podle českého práva. 
 • Případné stížnosti lze zaslat příslušnému orgánu pro řešení sporů v České republice, tj. České obchodní inspekci. 
 • Společnost odpovědná za loterii: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika